Un sol camí, Estat català per a la nació catalana.

Ni República multicultural.
Ni “país per a tothom”.

Un poble, un Estat.