TV3, ..la dels refugiats.

Nou article de la presidenta de SOM catalans.

TV3 ja no és “la nostra” ara és “la d’ells”.

http://www.estergallego.cat/20…/…/tv3-la-dels-refugiats.html