Temptativa d’apunyalament a Barcelona, “Al·là és gran”.

Són dins de casa, la resta són fets que sí o sí, passen … I passaran.

La solució perquè això i successos semblants deixen de tenir lloc a casa nostra, ja sabeu quina és.

Expulsió, …. si exactament això, EXPULSIÓ.