De la terra, per la terra.

Una terra per un poble, un poble per la terra.
La nostra, la catalana.