SOM catalans present a la nostra Diada Nacional.

PAÏSOS CATALANS OCUPATS, MAI VENÇUTS!

SOM catalans hi serà un cop més a la nostra Diada Nacional.

Que la veu dels patriotes catalans ressoni per tota Catalunya!

SOM catalans.