SOM Catalans, LA FORÇA DEL NACIONALISME!

NO RENUNCIEM A LA NOSTRA HISTÒRIA

NO CEDIM NI UN PAM DE TERRA, SOM PAÏSOS CATALANS

LLUITEM CONTRA LA ISLAMITZACIÓ DE CATALUNYA

SOM CATALANS, LA FORÇA DEL NACIONALISME!