SOM Catalans amb Armènia …. coherència i conseqüència.

Des del primer moment …