SOM Catalans a Sabadell amb Jordi Garcés.

Un cartell, una senyal, res és casual …..