Renda garantida? la màquina de descatalanitzar.

Estem parlant de milions i milions. Podeu imaginar a on van i a qui van majoritàriament aquests diners?
La renda garantida, una idea a valorar per ajudar a la nostra gent desfavorida (sempre amb control i limitacions per no crear una base de clientelisme i mantinguts per l’estat), és avui una màquina en marxa per ajudar a descatalanitzar la nostra terra.
Les ajudes?, per la nostra gent. Així de clar, així de senzill.

SOM Catalans.