Pot fer-se, ha de fer-se … ho farem.

El 26 de maig comença novament a Ripoll la reconquesta.