Matteo Salvini parla molt clar.

Un líder per Europa.
Hi ha gent que ens critica per ser amic seus … per a nosaltres és un honor.

SOM Catalans.