L’economia ha d’estar al servei de la comunitat popular catalana

L’economia ha d’estar al servei de la comunitat popular catalana, per això defensem un sector públic fort i la nacionalització dels sectors claus i estratègics (sanitat, energia, matèries primeres i defensa), que no poden ser concebuts com un negoci (lògica liberal), sinó com a elements inalienables de la comunitat nacional catalana (lògica identitària).

La globalització, desenvolupament últim de l’economicisme liberal, és un procés històric que té com a finalitat convertir al món en un únic mercat, regit per les lleis econòmiques, sense cap control polític.

Si és així com ho veus, vina amb nosaltres, perquè només queixant-se no n’hi ha prou.

http://www.somcat.cat/temes/