La “solució” fàcil, descarnada i innecessàriament despietada.

Actualment vivim encerclats dins d’una dinàmica més i més artificial i estem perdent la sensibilitat envers el món natural.

A SOM Catalans entenem la nació en el seu concepte global, el maltractament dels animals i el medi són un atemptat contra la nostra terra. Per això, sense falsos sentimentalismes i atenent sempre la realitat, lluitem per un canvi de paradigma i mentalitat envers els animals i el medi.