La folia dels polítics i la invasió de Catalunya

La folia d’uns polítics, uns per creença i altres per covardia a dir el que pensen, ens porten a un desastre.

Aquestes són les xifres (IDESCAT), aquesta és la realitat, bé, la realitat minimitzada perquè només sumen els empadronats, de les arribades d’immigrants a Catalunya:

1999= 13.296


2000= 30.543


2001= 43.499


2002= 56.747


2003= 55.576


2004= 149.705


2005= 157.375


2006= 180.321


2007= 195.663


2008= 170.725


2009= 120.012


2010= 118.756


2011= 111.690


2012= 85.823


2013= 79.736


2014= 91.511

Total en 17 anys: 1.660.978

Si no parem aquesta invasió, fem una senzilla extrapolació amb una mitja de 100.000 a l’any, amb poc més d’una generació, sense comptar la natalitat que redueix encara més aquest termini, serem minoria a la nostra pròpia terra.

Només des d’una alternativa nacionalista tenim una oportunitat de sobreviure.

SOM catalans, SOM l’alternativa.