Identitat o dissolució. Nou vídeo.

És identitat i catalanitat o dissolució i homogeneïtat.
Són ells o nosaltres.

SOM Catalans.