Grazie Lega!!!!

La Lliga Nord, partit amb el qual SOM catalans té establertes relacions des de fa temps, sempre ha donat suport a Catalunya i la seva independència.

Grazie Salvini!!!
Grazie Lega!!!!