Europa en marxa.

Pòntida, la festa anual de la LEGA.
L’Europa dels pobles en marxa.

SOM Catalans hi és.