Els animals no són objectes. Un vídeo de Jordi Garcés de SOM catalans.