Economia al servei de la comunitat.

Cal recuperar la sobirania del poble català, també sobre la seva economia.

Cal protegir el nostre teixit empresarial.

Treballar i afavorir el sistema productiu tot gravant amb forts impostos l’especulatiu.

Reactivar polítiques aranzelàries, establir convenis d’intercanvi amb països d’un nivell homogeni i de conveniència per Catalunya, així es podrà reduir l’esclavatge del deute (menys deute, més llibertat).

Sigui dit en resum, la planificació econòmica sota una premissa única, el benestar de la comunitat.