De la liberalització i les conseqüències.

Aquests dies es parla molt del preu de la llum.

Per a SOM catalans……
–L’economia ha d’estar al servei de la comunitat popular catalana, per això defensem un sector públic fort i la nacionalització dels sectors claus i estratègics (sanitat, energia, matèries primeres i defensa), que no poden ser concebuts com un negoci (lògica liberal), sinó com a elements inalienables de la comunitat nacional catalana (lògica identitària).

Tant fàcil com evident, la liberalització del sector claus, com l’energètic té conseqüències, avui les patim.