Contra el seu hivern .. la nostra primavera natalista.

Contra l’intencionat hivern demogràfic … SOM Catalans, la inevitable primavera natalista que s’anuncia.