Confessió de part ….

–“Les mesquites són les nostres casernes, els minarets les nostres baionetes, les cúpules nostres cascos i els creients els nostres soldats”.

Recep Tayyip Erdogan, cap d’estat de Turquia.