Clar i català.

Sense embuts, sense dissimul, ben clar i ben alt.