POLITICA DE PROTECCIÓ DE DADES

 

 

Seguint les directrius de l’Agencia Española de Protecció de Dades, procedim a detallar l’ús de les cookies que té en aquesta web, amb el fi d’informar-vos amb la màxima precisió possible.

Les cookies son un arxiu creat per un lloc web que conte petites quantitats de dades i que s’envien entre un emissor i un receptor. L’objectiu principal és identificar l’usuari emmagatzemant el seu historial d’activitat en un lloc web concret, podent-li oferir el contingut més apropiat segons els seus hàbits.

 

En la nostre política de dades t’expliquem com recollim, utilitzem, compartim i emparem la teva pròpia informació de caràcter personal. El nostre objectiu és garantir el total compliment de la normativa vigent en matèria de privacitat i protecció de dades.

 

El responsable del recolliment i tractament de dades del fitxer és Som Catalans, amb domicili a …………………., al carrer…………………………, amb CIF……………………… i telèfon……………………………….

 

La finalitat del tractament de les dades facilitades per les persones afiliades a Som Catalans, o les dades personals obtingudes de les persones vinculades a Som Catalans, és la gestió organitzativa i administrativa, tramitar el cobrament de quotes i aportacions, gestionar l’enviament d’informació relacionada amb l’activitat política del partit i complir amb altres obligacions legals de Som Catalans.

 

La finalitat del tractament de les dades obtingudes per l’enviament de correus electrònics és de caire informatiu relacionat amb l’activitat política del partit, per avisar d’esdeveniments o actes del partit.

 

Les dades personals proporcionades a Som Catalans es mantindran guardades fins que la persona interessada no en sol·liciti la seva eliminació. Una vegada finalitzada la vinculació al partit, les dades es podran conservar durant el temps establert per la legislació aplicable a cada cas.

 

Legitimació

 

La base legal que permet a Som Catalans el tractament de les dades vinculades al partit és el consentiment de la persona interessada expressat lliurement acceptant la política de protecció de dades de forma expressa en el formulari electrònic o bé acceptant la política de cookies.

 

Som Catalans podrà utilitzar aquelles dades necessàries pel compliment de les obligacions legals a les quals queda subjecte, legitimant les següents lleis; Llei orgànica &/2002 del 27 de juny  de partits polítics, Llei orgànica 8/2007 del 4 de juliol en vers al finançament dels partits polítics, Llei 10/2010 del 28 d’abril sobre la prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, entre d’altres lleis.

 

Drets de les persones interessades

 

Aquelles persones que estiguin interessades en el seus drets en matèria de protecció de dades es pot acollir a:

Dret de rectificació, demanant que rectifiquin aquelles dades incorrectes o inexactes, demanant l’actualització o eliminació d’aquestes.

Dret d’accés, sol·licitant un duplicat de les seves dades que Som Catalans té guardat.

Dret de limitació: limitant el tractament de les dades, conservant-les només per la defensa de futures reclamacions.

Dret d’oposició al tractament de dades personals, sol·licitant a que deixin de tractar les seves dades personals, a no se que per motius de defensa de futures reclamacions es necessitin.

Cessió de dades a tercers

 

Les dades personals de cada persona vinculada a Som Catalans, podran ser cedides legalment i legítimament a:

 

Proveïdors de serveis, assessors i agencies, en el cas que hi hagués la necessitat de cedir les dades personals, aquests actuarien complint la normativa.

Administració Pública, Administració Tributària i altres, sempre que tinguin la competència en la matèria.

 

Aquelles persones que estiguin interessats en retirar la seva autorització per el tractament de les seves dades personals, ho podrà comunicar-ho en qualsevol moment.

 

Aquelles persones que estiguin interessades podran demanar-ho a info@somcat.cat. S’haurà d’enviar una sol·licitud per escrit, adjuntant una fotocòpia del DNI