Amb nosaltres!!

Arremanguem-nos i comencem a treballar per la nació.

Per fer Catalunya lliure primer l’hem de fer forta, perquè la nació sigui forta abans l’hem de fer catalana.