A confessió de part …..

L’Islam no és solament una religió, és un sistema polític-socials, econòmic-financer, una forma de viure .. L’Islam ho abasta tot.

Com s’acostuma a dir, “a confessió de part les proves són innecessàries”.

La incompatibilitat és manifesta i prou diàfana.