1 de maig, sí, patriòtic i català.

La feina, el treball, les condicions dels treballadors són qüestions socials que han d’estar per sobre dels interessos del “mercat”.
L’estat ha de protegir a la seva classe treballadora dels rapinyaires, en canvi, avui són els esclaus de la finança, les multinacionals i la banca globalitzadora.

L’economia al servei de l’estat, l’estat al servei del poble.
Sobirania nacional, no hi ha més.